Về Chúng Tôi2019-07-29T09:02:31+00:00

TẦM NHÌN

Trở thành công ty cung cấp thực phẩm dinh dưỡng, hoàn toàn tự nhiên hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH

Chăm sóc sức khỏe và niềm vui của cộng đồng bằng những thực phẩm giàu dinh dưỡng và hoàn toàn tự nhiên.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Chính trực: Liêm chính, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

  • Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, đồng nghiệp, công ty và đối tác.

  • Đạo đức: Tôn trọng các nguyên tắc đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.

  • Tuân thủ: Tuân thủ luật pháp, bộ quy tắc ứng xử và các quy chế, chính sách, quy định của công ty.

  • Sáng tạo: Không ngừng sáng tạo để đưa ra các giải pháp tối ưu nhất.

CAM KẾT CỦA DEVIE

Không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thường xuyên tổ chức các chương trình quảng bá sản phẩm, thúc đẩy bán hàng.

Hướng tới hợp tác lâu dài và luôn đặt uy tín lên hàng đầu.

Sản phẩm của chúng tôi

TIN TỨC NỔI BẬT

‍♀️ , ?
Bạn đã nghe qua từ […]